Shaykh Sulaymān ar-Ruḥaylī zei het volgende:

…Er is niets verandert met betrekking tot Masjid al-Aqsā. Masjid al-Aqsā is onder bezetting. Er is niets verandert. Niemand heeft het recht om een zandkorrel ervan aan iemand anders te geven. Al-Quds (Jeruzalem) is van ons en het is met kracht afgepakt.

En degene die een besluit uitvaardigt (zoals Trump) daar zijn wij niet verbaasd over noch is hij met iets nieuws gekomen. Hij heeft datgene gegeven wat hij niet bezit en zodoende bezit zijn besluit geen enkel gewicht noch waarde.

Het is een plicht voor ons allen om ons te realiseren dat onze verplichting jegens onze religie en umma het verrichten van handelingen is die de umma versterken. Er is niets dat het zal versterken behalve door religieus te worden op de juiste manier, door middel van oprechtheid en het volgen van de sunna. Door het verwezenlijken van de tawḥīd (monotheïsme), het verheffen ervan, het uitnodigen ernaar en om het gemeenschappelijk gebed te verrichten (in de moskeeën voor mannen). Wanneer we dit doen dan zullen we versterken en dan zullen we het recht hebben om door Allah geholpen te worden waarop onze vijanden angst zullen krijgen voor ons.

Het is een plicht om hier aandacht aan te schenken. De overwinning van Allah zal niet komen door secularisme, liberalisme, de Rawāfiḍ of door de vijanden van de Sunna. De werkelijke overwinning is via de mensen van de sunna wanneer zij de tawḥīd verwezenlijken, ernaar uitnodigen, wanneer hun grootste zorg is dat Allah alleen aanbeden wordt (zonder deelgenoot) en wanneer hun grootste kwelling is dat de mensen Shirk (afgoderij) met Allah (عز و جل) zullen plegen. Wanneer zij dit doen dan kunnen zij glorie en het goede verwachten.

En het is een plicht voor de moslimleiders om Masjid al-Aqsā te restaureren met verstand, wijsheid, vastberadenheid en door middel van onderling overleg. En het is ons plicht om de zaken en politiek over te laten aan de specialisten tezamen met onze smeekbeden voor hun succes hierin. Wij dienen datgene te verrichten waartoe we in staat zijn. Wij dienen onze smeekbeden voor onze mensen in Palestina, onze broeders en onze Quds (Jeruzalem) te vermeerderen. En wij dienen smeekbeden voor onszelf te maken dat wij waardig zijn om in al-Quds te bidden. Wij dienen ons best hierin te doen zonder emoties, geruchten, leugens en propaganda.

Dit is de wijsheid en kennis. Wij vragen Allah om eenieder te leiden en om onze verplichtingen te vervullen.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.nl