Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Een persoon is vijf jaar lang nalatig geweest met het uitgeven van zakāt en heeft nu tawba[1] verricht. Wordt het uitgeven van zakāt (van voorgaande jaren) kwijtgescholden door zijn tawba? Wanneer dit niet het geval is wat is de oplossing? Dit geldbedrag was meer dan 10.000 en hij weet niet hoeveel het nu is?

Antwoord:

Zakāt is een aanbidding voor Allah (عز وجل) en een recht van de armen. Wanneer een persoon geen zakāt uitgeeft dan schendt hij hiermee twee rechten: het recht van Allah en het recht van de armen en anderen die recht hebben op zakāt.

Wanneer hij na vijf jaar om vergiffenis heeft gevraagd (zoals de vragensteller zegt) dan wordt hij ontheven van zijn verplichting met betrekking tot het recht van Allah (عز وجل), want Allah (تعالى) zegt:

‟En Hij is Degene Die het berouw van Zijn dienaren aanvaardt, en de slechte daden vergeeft.” [As-Shūrā (42):25]

Echter het tweede recht (het recht van degenen die recht hebben op zakāt) blijft staan. Hij is verplicht om het zakāt aan hen te overhandigen. En het kan zijn dat hij hiervoor (alsnog) de beloning van zakāt verkrijgt als dit gepaard gaat met een correcte tawba. Want Allah`s gunst is groot.

Wat betreft het inschatten van de zakāt, dan dient hij zijn best te doen (zover hij daartoe in staat is) om het bedrag in te schatten. En Allah belast een ziel niet meer dan het aan kan. Bijvoorbeeld 10.000, hoeveel is het bedrag aan zakāt hiervoor per jaar? 250. Wanneer het bedrag dus 250 is, dan geeft hij voor ieder gemist jaar dit bedrag uit aan zakāt. Behalve wanneer hij in bepaalde jaren meer dan 10.000 had, als dit het geval was dan dient hij extra zakāt uit te geven. En wanneer het in bepaalde jaren minder was (dan 10.000), dan geeft hij naar gelang minder zakāt uit.

Bron: Majmūʿ fatāwā wa rasāʾil al-ʿUthaymīn deel 18 blz. 302-303. Uitgever: Dār at-tharyā lil-nashr wa tawzīʿ, Riyad Saoedi-Arabië. 1ste druk 2003.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Vergiffenis vragen aan Allah.

Screenshots Arabische Bron: