Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Een persoon liet tijdens het ẓuhr gebed zijn zakdoek vallen terwijl hij in gebed stond. Hij boog voorover en pakte zijn zakdoek op. Maakt deze beweging zijn gebed ongeldig?

Antwoord:

Ja, zijn gebed is ongeldig (en verbroken) met deze beweging. Want wanneer hij vooroverbuigt en hiermee ter hoogte van de rukūʿ[1] komt dan heeft hij een extra rukūʿ (aan zijn gebed) toegevoegd.

Maar wanneer hij hier onwetend over was dan is er niets aan de hand. Vanwege de algemene uitspraak van Allah (تعالى):

“Onze Heer, bestraf ons niet wanneer wij vergeten of een fout maken. [al-Baqara (2):286]

Wanneer jouw zakdoek of sleutel op de grond valt terwijl jij in het gebed staat, laat deze dan liggen totdat je de sujūd[2] bereikt. Of pak het op door je voet te gebruiken als je in staat bent om op één been te staan. Neem het beet met je voet (door je tenen te gebruiken) en pak het dan met je hand. Echter dat een persoon vooroverbuigt totdat hij de rukūʿ bereikt om het op te pakken, dit is niet toegestaan.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: De neerbuiging in het gebed.

[2]Voetnoot vertaler: De neerknieling in het gebed.