De Mūftie van Medina Shaykh ʿAbd al-Muḥsin al-ʿAbbād werd het volgende gevraagd:

Moge Allah u standvastigheid geven. Is het voor de moslim toegestaan om zijn moslim broeder te boycotten en hem niet de salām te geven omdat hij het niet eens is met de misprijzing jegens een aantal geleerden?

Antwoord:

Wat een kwaadaardige handeling! Dit is een slechte daad! De zaak van het misprijzen van één, twee of meerdere geleerden, en wanneer je het eens bent met zijn misprijzing dan ben je zijn vriend, en wanneer je het oneens bent met hem dan ben je dat niet?!

Deze woorden zijn fitnah en rampspoeden die sommige mensen getroffen heeft. Zij die zichzelf zijn gaan bezighouden met dit soort zaken in plaats van kennis, en zich zijn gaan bezighouden met het eten van het vlees van onbewuste mensen en hun buiken er van vol hebben gegeten.

Bron: Beluister de audio hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl