Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz Āl as-Shaykh zei het volgende:

De meeste vanonder degenen die deze gedachtegoed hebben omarmd zijn onwetenden. Zij zijn misleid vanwege hun tekort aan kennis en inzicht. Hierdoor hebben zij deze takfīrī[1] denkwijze overgenomen van een groep (mensen) die dit pad zijn ingeslagen om hun twijfelachtige en dubieuze doelen te verwezenlijken. Zij zijn dus met deze denkwijzen gekomen om degene die weinig kennis, begrip en inzicht bezitten te bedriegen.

Het is echter voor ieder persoon een plicht om degene die deze geloofsleer aanhangt om de valsheid van deze geloofsleer en methodiek aan te tonen en hem te doen herinneren aan Allah. Wanneer hij dan terugkeert en bij zinnen komt dan is dit hetgeen wat gewenst is. Wanneer hij dan toch doorgaat in zijn valsheid dan dienen zij niet met rust gelaten te worden zodat zij onze jeugd kunnen verpesten!

De takfīrī denkwijze is een slechte fout! Achter deze denkwijzen bevinden zich personen die schade aan de umma wensen en zij nemen ieder middel om dit te verwezenlijken. Ik adviseer mijn broeders dus om op te passen voor oproepen die uitnodigen naar het ongelovig verklaren van islamitische gemeenschappen, onder het gezag uittreden van regeringsleiders en het gebruiken van wapens tegen moslims!

Zo ook adviseer ik degenen die hen (deze jongeren) fatwā[2] geven, om Allah te vrezen in hunzelf! Om Allah te vrezen met betrekking tot de moslims en hun gemeenschappen! Zij dienen te weten dat deze weg de weg van de mensen van innovatie is!

De vrome voorgangers zijn ver verwijdert van deze foute weg! Integendeel, zij spoorden aan tot het luisteren, gehoorzamen en het hebben van geduld met de leiders. Ook al waren deze leiders onrechtplegers! Zij (de vrome voorgangers) verboden het om onder het gezag van de leiders te treden om zodoende moslimlevens te besparen en om eenheid te creëren. Vrees dus Allah met betrekking tot de Moslims! Pas op voor de Kwaadheid en Bestraffing van Allah!

Degenen van hen (die beproefd zijn met weinig of geen kennis) die geen tawba verrichten, voor hen dienen de moslims weg te blijven, op te passen en te waarschuwen!

Moge Allah de moslims beschermen tegen de openlijke en innerlijke beproevingen en kwaadheden.

Bron: Fikr at-takfīr qadīmaha wa ḥadīthaha van Shaykh ʿAbdus-Salām as-Suhaymī blz. 62-63. Uitgever: Dār Imām Aḥmad, Cairo 1ste druk 2005.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Voetnoot vertaler: hier wordt verwezen naar de foute methodiek die de mensen van takfīr (het ongelovig verklaren van een Moslim) aanhangen. Zoals het ongelovig verklaren van moslims die grote zonden begaan, onder het gezag uittreden van de regeringsleiders, etc.

[2]Voetnoot vertaler: Religieus oordeel.

Screenshots Arabische Bron: