Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Een vrouwelijke vraagsteller vraagt over de tekenen van het Uur. En is deze generatie de laatste generatie zoals sommigen mensen zeggen?

Antwoord:

Niemand weet wanneer het Uur zal aanbreken behalve Allah en niemand weet in welke generatie het Uur zal aanbreken behalve Allah (سبحانه و تعالى). Het Uur zal niet aanbreken behalve wanneer er alleen maar slechte mensen zullen zijn (op een tijdstip) wanneer er op de aarde geen (enkele) moslim meer aanwezig is. Het zal niet aanbreken behalve op de ongelovigen en het zal niet aanbreken terwijl er op de aarde een moslim aanwezig is, echter zullen alle moslims voordat het (Uur) aanbreekt al zijn overleden.

Allah zal aan het einde der tijden een wind sturen die de zielen van iedere mannelijke en vrouwelijke gelovige zal nemen. Er zullen alleen nog maar ongelovigen overblijven en op hun zal het Uur aanbreken.

Het Uur heeft tekenen die nog niet plaats hebben gevonden. Van deze tekenen:

  • De dajjāl die vanuit het oosten zal verschijnen. En hij is een mens die eerst claimt dat hij een profeet is, vervolgens claimt hij dat hij de Heer der werelden is.
  • Vervolgens laat Allah ʿIsā zoon van Mariam neerdalen uit de hemel waarop hij (i.e. ʿIsā) de dajjāl zal doden in Palestina. En de dajjāl is de leider van de joden en hij zal naar hen toe gaan in Palestina. Allah zal dan ʿIsā laten neerdalen waarop hij hem (i.e. de dajjāl) zal doden bij de poort van Lud. Een bekende poort in Palestina. En van de andere tekenen:
  • Het verschijnen van Jaʾjūj (Gog) en Maʾjūj (Magog). Ook zij zullen vanuit het oosten verschijnen. Allah heeft hen vermeld in Zijn geweldige boek.
  • De vernieling van de Kaʿba aan het einde der tijden.
  • Het wegnemen van de Qorʾān uit de borsten (i.e. harten) en uit de ṣuḥūf (i.e. het wegnemen van de muṣḥafs) totdat er geen Qorʾān overblijft tussen de handen van de mensen.
  • De Rook die de mensen zal bedekken en omhullen.
  • De zon die in het westen opkomt. Nadat die (normaal gesproken) in het oosten opkomt, komt de zon op in het westen. Wanneer de zon opkomt uit het westen op dat moment zullen de mensen geloven. Echter zal Allah nadat de zon is opgekomen uit het westen hun geloof niet accepteren. De moslim blijft op zijn islam en de kāfir blijft op zijn ongeloof. En van de laatste tekenen:
  • Een vuur uit het oosten die de mensen bijeen zal brengen naar hun verzamelplaats. In sommigen overleveringen staat (dat het vuur zal verschijnen vanuit) de richting van Aden in het zuiden die hen (de mensen) zal sturen naar hun verzamelplaats. Dit is de laatste teken.

Aan het einde der tijden voordat het Uur aanbreekt zal Allah (zoals eerder vermeld) een lichte wind sturen die de zielen van de mannelijke en vrouwelijke gelovige zal nemen. Er zullen dan alleen nog ongelovigen zijn zo licht als vogels en zo wild als dieren. Met andere woorden, zij zullen geslachtsgemeenschap hebben in de markten, afgoden en idolen aanbidden en zij zullen Allah totaal niet kennen. Zij zullen in ongeloof, dwaling, onwetendheid zijn en zij zullen een afschuwelijk gedrag vertonen. Op hen zal het Uur aanbreken. Wij vragen Allah voor welzijn en veiligheid.

Bron: Zie officiële website http://www.binbaz.org.sa/mat/18129 & screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Screenshot Arabische Bron: