Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd:

Wanneer de dajjāl aan het einde der tijden verschijnt zal hij dan spreken? En als hij spreekt in welke taal zal dat zijn?

Antwoord:

Ja, hij zal verschijnen aan het einde der tijden en hij is een mens (vanonder de kinderen van Adam). Hij zal spreken met de Arabische taal zoals dit duidelijk wordt aan de hand van de overleveringen die over hem overlevert zijn.

Hij zal wonderen met zich meebrengen waarmee de mensen beproefd worden. Hij zal een rivier met zich hebben waarvan hij zal beweren dat dat het hellevuur is en hij zal een ander rivier met zich hebben waarvan hij zal beweren dat dat het paradijs is. Middels hem zullen er vele bovennatuurlijke zaken plaatsvinden, als een beproeving en als een test.

Vanwege dit heeft Allah het voor ons vastgesteld om bescherming te zoeken tegen zijn beproeving aan het einde van ieder gebed. Het is voor ons vastgesteld om het volgende te zeggen:

أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

“Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de bestraffing van het hellevuur, en tegen de bestraffing van het graf, en tegen de beproeving van het leven en de dood en tegen de beproeving van de dajjāl.”

En hij (de dajāl) is blind aan zijn rechteroog. Tussen zijn ogen staan de letters Kāf, Fā en Rā geschreven van Kāfir (ongelovige). Iedere gelovige zal in staat zijn om dit te lezen en iedere gelovige zal een afkeer hebben tegen hem. De leken[1] en zo ook degene die gestudeerd hebben zullen in staat zijn om dit te lezen. Het is van Allah`s barmhartigheid dat Hij een teken heeft geplaatst (tussen zijn ogen) die de gelovige herkent zodat hij niet misleidt wordt door hem.

De profeet ﷺ zei:

“Tussen de schepping van Adam tot aan het aanbreken van het Uur is er geen grotere zaak dan de dajjāl.”

Grote beproevingen! De verplichting voor degene die hem bereikt is om op te passen voor hem en zich niet te laten misleiden door hem en men dient hem te verloochenen.

Bron: Zie officiële website http://www.binbaz.org.sa/mat/18138 & screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: De bedoeling hier is mensen die analfabeet zijn zoals dit in meerdere authentieke overleveringen voorkomt.

Screenshot Arabische Bron: