15 september 2019

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān
S

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende Voorwaar onze religie is compleet en allesomvattend ten gunste van ons in deze wereld en in het hiernamaals. De islam is met het goede gekomen voor de moslims, zowel mannen als vrouwen. Allah (de Verhevene) zegt: "Wie het goede verricht, man of vrouw,...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd: Ik heb een buurman die christen is. Is het voor mij toegestaan om hem uit te nodigen naar een feestmaal waarbij ik ook mijn naasten bij heb uitgenodigd? Dit om hem de situatie te laten zien van de moslims, hun sterke...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd: De kwestie van het tot innoveerder verklaren van personen is voor ons of voor velen van de jeugd in deze tijd problematisch. Want de mensen en de jeugd zijn opgesplitst in twee groepen. De eerste groep accepteert de tabdīʿ van een geleerde...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd: Wat is de betekenis van de overlevering: “Moge de vloek met degene zijn die een vrouw tegen haar man opstookt?” Antwoord: De betekenis van deze overlevering is dat deze persoon de vrouw tegen haar man opzet door middel van het kleineren of...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd: Wanneer er etensresten overblijven tussen de tanden van de vastende, valt dit onder de zaken die het vasten verbreken wanneer de vastende dit doorslikt? Wees ons van profijt, moge Allah u zegenen. Antwoord: Wanneer de vastende wakker wordt en etensresten tussen zijn tanden...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd gevraagd over de toestand van de Salaf (vrome voorgangers) in het ontvangen van deze geweldige maand en antwoordde hierop: …De toestand van de Salaf zoals dit vastgelegd is in de boeken en overleveringen met betrouwbare kettingen van overleveraars was: Dat zij Allah (عز و...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende: Er zijn een aantal zaken die verboden zijn voor de vastende maar het vasten (zelf) niet verbreken. Deze (zaken) worden figuurlijke verbrekers (mufaṭṭirāt maʿnawiyya) genoemd. Zoals het roddelen (ghība). Dit is het vermelden van je broeder met datgene waar hij een afkeer tegen...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende: Het is niet toegestaan om te vasten gebaseerd op astronomische berekeningen. Want dit is iets wat niet door Allah noch door de profeet ﷺ is vastgesteld. De profeet ﷺ heeft het vasten verbonden aan het zien van de maan. Hij zei: Vast bij het...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd: Een zuster zegt het volgende: "De moslimvrouw spendeert over het algemeen veel tijd in de keuken in het voorbereiden van verschillende soorten eten (tijdens Ramadan). Hierdoor ontgaat haar de maand Ramadan. Wat is uw advies voor haar en wordt zij beloond...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd: Weledele geleerde, moge Allah u succes schenken. De vragensteller zegt: Een vrouw die uit liefde voor haar man zegt dat zij niet kan leven zonder hem, valt dit onder liefde voor een ander dan Allah en het afhankelijk zijn van anderen dan...

VOLG ONS

3,298LikesLike
234VolgersVolg
666VolgersVolg

Meest gelezen

Het oordeel over het terugtrekken van het mannelijke geslachtsdeel voordat ook zij haar recht...

Imām Abī an-Najā Mūsa b. Aḥmad b. Mūsa al-Ḥajāwī zei in zijn boek Zād al-Mustaqniʿ fī Ikhtiṣār al-Muqniʿ onder het hoofdstuk de omgang met...

De tekenen van het Uur en degenen die zeggen dat het Uur in deze...

Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd: Vraag: Een vrouwelijke vraagsteller vraagt over de tekenen van het Uur. En is deze generatie...

De aanbeveling om met één vrouw te trouwen

Imām Abī an-Najā Mūsa b. Aḥmad b. Mūsa al-Ḥajāwī zei in zijn boek Zād al-Mustaqniʿ fī Ikhtiṣār al-Muqniʿ onder het hoofdstuk over het huwelijk: ...En...

Gaat een persoon meteen naar het Paradijs of Hellevuur na de dood?

Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd: Wanneer een persoon sterft gaat hij dan na zijn dood naar het Paradijs...

Wanneer de dajjāl aan het einde der tijden verschijnt zal hij dan spreken? Zo...

Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd: Wanneer de dajjāl aan het einde der tijden verschijnt zal hij dan spreken? En als hij...