Het ontstaan van het Permanente Comité voor (Islamitisch) onderzoek en Ifta te Saoedi-Arabië

Op 8/7/1391NH (29 August 1972) werd het koninklijke bevel nr. 1/137 uitgevaardigd met het oprichten van een instantie van grote geleerden[1]. En in het vierde artikel van dit bevel stond het volgende:

"Een sectie (van deze instantie van grote geleerden) zal het Permanente Comité zijn waarvan haar leden door een koninklijk bevel gekozen zullen worden vanonder de aanwezige leden in de instantie van grote geleerden (Hay`at Kibaar al-`Oelamah). Haar taak is het samenstellen en klaarmaken van (Islamitische) onderzoeken die door de instantie bediscussieerd wordt en het uitvaardigen van fataawa[2] omtrent individuele zaken. Dit door vragen te beantwoorden omtrent zaken in geloofsleer, aanbiddingen en omgang. En het zal het "Permanente Comité voor (Islamitisch) onderzoek en Ifta" heten."

En in het achtste artikel van de bijlage met koninklijke bevel stond:

"Geen (enkele) fatwa zal door het Permanente Comité worden uitgevaardigd behalve wanneer de minimale meerderheid van haar leden (die instemmen) is bereikt, wat een minimum van drie leden is. En wanneer de stemmen gelijk zijn dan is de stem van de voorzitter beslissend."

En het negende artikel van de bijlage stond:

"Dat de voorzitter van het comité en haar leden door ons aangesteld zullen worden en op voordracht van de bestuursvoorzitter van de onderzoeksafdelingen (Idaraat al-Boehoeth). En na het koninklijke bevel werd het comité op de volgende manier samengesteld:

Voorzitter: Shaych Ibrahiem bin Mohammed bin Ibrahiem Ale-Shaych
Vervangend voorzitter: Shaych `Abdoer-Razzaaq `Afiefie `Attiyah
Lid: Shaych `Abdoellah bin `Abdoer-Rahmaan al-Ghoedayaan
Lid: Shaych `Abdoellah bin Soelaymaan bin Moenie’"

Aan het eind van het jaar 1395NH (1976) werd zijn Excellentie Shaych Ibrahiem bin Mohammed Ale-Shaych aangesteld als minister van Justitie en werd zijn Eminentie Shaych `Abdoel-`Aziez bin `Abdoellah bin Baaz aangesteld als voorzitter van de onderzoeksafdelingen, ifta, da`wah en leiding (Idaraat al-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal Ifta wa ad-Dawah wal Irshaad) en voorzitter van het Permanente Comité. In het jaar 1396NH (1977) werd Shaych `Abdoellah bin Soelaymaan bin Moenie’ aangesteld als vervangend voorzitter van de onderzoeksafdelingen, ifta, da`wah en leiding. In het jaar 1397 (1978) werd Shaych `Abdoellah bin Hassan bin Qoe`oed aangesteld als lid in het Permanente Comité.

Bron: Fataawa al-Ladjnah ad-Daa`imah lil-Boehoeth al-`Ilmiyyah wal-Ifta, deel 1, blz. 27-28.
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op:
www.ahloelhadieth.nl


[1] Hay`at Kibaar al-`Oelama

[2] Het meervoud van fatwa (een religieus oordeel).

  • Created on .
  • Hits: 820