Al-ʿAllāma ʿAbdullah b. Ḥumaid [1] zei over de volgende overlevering:

"Jullie zullen zeker de sunan (wegen) van degenen voor jullie volgen."[2] Vanonder de wegen van de voorgaande mensen is dat zij zeiden:

"Waarlijk, ʿĪsā (Jezus) is Allah, of de zoon van Allah, of één derde van de drie."[3]

Zijn er dan mensen in deze gemeenschap die zeggen: "Waarlijk, de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) is ook zo?"

Het antwoord hierop is: Ja!

In Turkije zijn er mensen die zeggen dat de Boodschapper van Allah (صلى الله عليه وسلم) nūr (licht) is van Allah, een gedeelte van Allah is en dat hij geen mens is. In een van de voorgaande jaren kwamen wij samen met de Mufti van Turkije. Met hem was de broer van de Minister-President en zijn naam was Sulaymān. Hij kon geen Arabisch en had een vertaler bij zich. Hij vroeg een aantal ḥaij vragen die te maken hadden met de Ḥanafī wetschool (madhab) waarop deze beantwoord werden.

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 394

Hoe kom ik af van waswās (influisteringen) omtrent Allah?

Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Ik ben een jongeman van 15 jaar en onderhoudt het verplicht gebed. Maar ik heb een probleem namelijk innerlijke waswās (influisteringen). Mijn waswās is omtrent de Schepper (Allah) ondanks dat ik een gelovige ben en heel erg gedreven ben in mijn geloof. Ik krijg het er erg benauwd van. Hoe kom ik hiervan af? Moge Allah u van Profijt laten zijn.

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 563

Angstaanjagend voorval net voor de Dag des Oordeel!

Ibn Jarīr a-Ṭabarī (رحمه الله) zei het volgende zoals overgeleverd door Ibn Kathīr in zijn tafsīr[1]:

"En wanneer de sterren (neer)vallen."[2]

Ubay b. Kaʿb (رضي الله عنه) zei:

Zes tekenen zullen voor de Dag des Oordeel plaatsvinden. Terwijl de mensen zich in hun markten begeven verdwijnt het licht van de zon. En terwijl zij zich in deze staat begeven vallen de sterren neer. En terwijl zij zich in deze staat begeven vallen de bergen op de vlakte van de aarde. De aarde zal zich voortbewegen, beven en in een staat van verwarring zijn. De Jinns zullen (bevend van angst) naar de mensen vluchten en de mensen zullen (bevend van angst) naar de Jinns vluchten. De rijdieren, vogels en dieren zullen zich vermengen. Zij zullen onderling (in een staat van chaos) heen en weer gaan.

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 501