Zij zijn zich als rechter gaan opstellen tegenover de Salafī-geleerden en -studenten!

Shaych Saalih as-Soehaymie zei het volgende:

Sommige van de haastigen hebben er een gewoonte van gemaakt om te waarschuwen tegen bepaalde edele Salafī-studenten en Mashāyikh met als doel om hen te laten vallen en hun reputatie te schaden wanneer zij door een stichting of organisatie worden uitgenodigd om lezingen en lessen te geven. Vooral in de Westerse landen en islamitische minderheden in Europa en Amerika. En zij (de islamitische minderheden) hebben mensen nodig die hen de correcte geloofsleer en de regelgevingen met betrekking tot aanbidding onderwijzen.

En sommigen van hen kunnen de Tawḥīd niet van Shirk onderscheiden of zijn nieuw in de islam. Zij worden vervolgens beziggehouden met het classificeren van mensen en het waarschuwen. “Luister naar die persoon en luister niet naar die persoon.” En degene waartegen zij waarschuwen is gewoon Salafī! Of zij zeggen dat de Tazkiyya (aanbeveling van een geleerde voor een persoon) beperkt is tot een specifiek aantal geleerden. Degene die met een Tazkiyya van deze specifieke geleerden komt accepteer hem, luister naar hem en tref de nodige voorbereidingen zodat hij lessen en lezingen kan geven. En degene die met een Tazkiyya komt van andere geleerden, waarschuw tegen hem, stuur hem weg en laat hem vallen!

In werkelijkheid is dit een Ḥizbī (groepsvorming) methodiek wat opsplitsing en geschillen heeft veroorzaakt tussen de mensen die dezelfde methodiek bewandelen. Integendeel, wat dit ook heeft veroorzaakt is dat sommige kleinere zich voorop zijn gaan stellen, zelfs degenen die pas de islam zijn binnen getreden! Zij zijn zich als rechter gaan opstellen tegenover de Salafī-geleerden en -studenten. Niettemin, heeft dit geresulteerd in het weerhouden van het pad van Allah en dat deze minderheden (in het westen) op hun onwetendheid zijn gebleven en de verspreiding van chaos en opsplitsing tussen hen! Zelfs dat sommigen van hen de wapens hebben gepakt (om elkaar te bevechten) terwijl zij in een ongelovig land leven! Ook heeft dit ervoor gezorgd dat vele profijtvolle lezingen en lessen zijn stopgezet. Omdat de jeugd in deze landen zich zijn gaan bezighouden met elkaar. Zij verklaren elkaar onderling als innoveerders en zondaars. En in sommige gevallen kan het zijn dat zij elkaar tot ongelovigen verklaren! Zij hebben de kennis verlaten en zijn zich gaan bezighouden met Qīl wa-qāl[1] en zijn zwak geworden in hun aanbidding en religie. En vanonder hen zijn er die het gezamenlijk gebed niet onderhouden terwijl zij naar voren worden gebracht en hen overtuigen om hun broeders te classificeren. Vervolgens verbeelden zij hem als de “Grootgeleerde” (al-ʿAllāma), degene die niet overtroffen kan worden. Zijn enige bezigheid is vervolgens het classificeren en indelen van de geleerden en studenten en het waarschuwen tegen hen tezamen met de ziekte die hem getroffen heeft aan grootheidswaanzin, het veinzen van kennis, superioriteitsgevoel, hoogmoed en eigen dunk.

Kijk maar wat zich op het internet en sociale media afspeelt aan verdorvenheid onder hun eigen volledige naam of (soms) onder een schuilnaam…

Bron: Tanbīh dhawī al-afhām ilā raʾb aṣ-ṣadʿ wa-l-wiʾām ʿalā manhaj as-Salaf al-Kirām, blz.17.
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.nl


[1] Hij zei, die zei.

  • Created on .
  • Hits: 497