Da`wah, Richtgeving, Advies en Leiding

Allaah Ta'ala zegt: "Bij de tijd! Voorwaar, alle mensen zijn in verbeuring (verlies ten gevolge van schuld en zonde). Behalve degenen die geloven (in Allaah) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld." (Soerah Al-‘Asr)