Ramadaan Artikelen & Fataawa

De Profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd: "Wie (de hele maand) Ramadaan vast met geloof (in Allah) en hoop (op Zijn Beloning); zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de Ramadaan (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de nacht (genaamd) €œAl-Qadr€ (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Overgeleverd door Al-Boechaarie nr.1910 en Moslim nr. 759.)

Klik hier voor meer dan 45 Artikelen & Fataawa omtrent Ramadaan

Regels omtrent het Djoemoe`ah (vrijdagmiddag) gebed

Een waardevolle compilatie van de edele Geleerde Shaych Saalih ibn Fawzaan ibn `Abdoellah al-Fawzaan (حفظه الله)

Fragment:

Eén van de regels omtrent djoemoe`ah betreft degene die de moskee binnentreedt terwijl de iemaam aan het preken is. Hij dient niet te gaan zitten totdat hij 2 rak`as bidt. Hij dient deze 2 rak`ahs kort te houden volgens de uitspraak van de profeet (صلى الله عليه و سلم): "Wanneer iemand van jullie op de dag van djoemoe`ah komt terwijl de iemaam al is gekomen, bidt dan 2 rak`ahs." (Boecharie & Moslim). Moslim voegde hier aan toe: "en hij dient ze kort te houden." Met andere woorden hij dient ze snel te bidden. Wanneer hij meteen is gaan zitten dient hij op te staan en deze alsnog te bidden. Want de profeet (صلى الله عليه و سلم) beval een persoon dit te doen omdat hij ging zitten voordat hij deze gebeden had. Hij (صلى الله عليه و سلم) zei tegen hem: "Sta op en bid twee rak`ahs"...

Klik op het icoon om verder te lezen...

pdf

 

Print Email

Zoek...