De afstand en het aantal dagen waarbij het toegestaan is de gebeden samen te voegen en in te korten en de manier waarop

Shaych `Abdoel-Aziez bin Baaz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Wij zouden graag een verduidelijking willen hebben omtrent het inkorten van het gebed tijdens het reizen. Is het vastgesteld dat de profeet (صلى الله عليه و سلم) zijn gebed volledig verrichtte tijdens het reizen? En is het gebed van de reiziger onderworpen aan afstand en het aantal dagen? Wij zouden graag een verduidelijking willen omtrent deze kwestie met bewijzen vanuit het Boek van Allah en de soennah. Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Als de profeet (صلى الله عليه و سلم) op reis was, bad hij het dohr gebed 2 rak`ahs, het `asr gebed 2 rak`ahs en het `ieshaa gebed 2 rak`ahs totdat hij terugkeerde van zijn reis. Dit is wat wij van hem (صلى الله عليه و سلم) weten. En het is overlevert dat hij (صلى الله عليه و سلم) zijn gebeden inkortte en volledig bad (tijdens een reis). Echter zijn deze overleveringen niet authentiek. Hetgeen wat bewaard is in de authentieke overleveringen is dat hij (صلى الله عليه و سلم) zijn gebeden inkortte totdat hij terugkeerde van zijn reis.

Wat betreft het maghreb gebed, deze bad hij zoals altijd (drie rak`ahs) of hij nu op reis was of niet. Ook het fadjr gebed bad hij twee rak`ahs of hij nu op reis was of niet. En hij bad met het fadjr gebed het vrijwillig gebed van twee lichte (korte) rak`ahs voor het fadjr gebed of hij nu op reis was of niet. Wat betreft de andere vrijwillige gebeden van dohr, `asr, maghreb en `ieshaa deze liet hij achterwege als hij (صلى الله عليه و سلم) op reis was.

Dus het is aan de gelovige om datgene te verrichtte wat de profeet (صلى الله عليه و سلم) ook verrichtte als hij op reis was. En een reis bij de geleerden is datgene wat overeenkomt met de afstand van een dag en nacht. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. En dit komt overeen met ongeveer 80 kilometer voor degene die zich in een auto voortbeweegt. En zo ook degene die zich voortbeweegt in vliegtuigen, boten en schepen. Deze afstand of wat daar in de buurt komt wordt een reis genoemd volgens de gewoonte. Want dit is bekend onder de moslims. Dus als een persoon per kameel, per voet, per auto, per vliegtuig of per boot reist, dan wordt hij een reiziger genoemd bij een afstand van (80 km) of meer.

En sommige geleerden hebben gezegd dat dit (het bepalen van de afstand van een reis) terugkeert naar de gewoonte van de mensen, en dat de afstand niet beperkt kan worden tot het aantal kilometers. Hetgeen wat als reis wordt gezien onder de gewoonte van de mensen is dan een reis, waarbij het gebed ingekort mag worden.

Het juiste is wat de meerderheid van de geleerden hebben besloten. En dat is het vaststellen van de afstand met hetgeen ik eerder vermeld heb (80 km). Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden. Dus het is gewenst om hier aan vast te houden. Dit is hetgeen wat is overlevert door de metgezellen (رضي الله عنعم). En zij zijn degene die het meest weten over de religie van Allah en de soennah van de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم).

Bron: Zie Madjmoe’ah fataawa wa maqaalaat moetenawi’ah (12/ 266-267).
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah

Shaych `Abdoel-Aziez bin Baaz (رحمه الله) werd ook het volgende gevraagd:

Vraag:

Wanneer is het, naar uw mening, toegestaan om de gebeden in te korten tijdens het reizen? Is dit vastgesteld aan de hand van een specifieke afstand? Wat zegt u over degene die de intentie heeft om langer dan vier dagen ergens te verblijven, is het voor hem toegestaan om de gebeden in te korten?

Antwoord:

De meerderheid van de geleerden is van mening dat de afstand bepaald word aan hetgeen dat een kameel aflegt op een normaal tempo, tijdens een dag en een nacht. En dit komt overeen met 80 kilometer. Deze afstand wordt gezien als een reis in tegenstelling tot hetgeen wat minder is dan 80 kilometer.

De meerderheid van de geleerden is ook van mening, dat degene die vastbesloten is om meer dan vier dagen ergens te verblijven, hij de gebeden (op een normale manier) dient te bidden met de mensen van de plek waar hij verblijft en hij dient te vasten als het ramadan is. Als de duur van zijn verblijf minder is dan vier dagen dan mag hij de gebeden inkorten en samenvoegen en mag hij zijn vasten verbreken. Dit omdat de bewoner de gebeden op een normale manier dient te bidden en het is pas toegestaan om de gebeden in te korten als men op reis is. En de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft zijn gebeden vier dagen lang ingekort tijdens de afscheidsbedevaart[1]  vervolgens vertrok hij naar Mina en `Arafah[2]. Dit duidt erop dat het toegestaan is om de gebeden in te korten voor degene die besloten heeft om ergens vier dagen te verblijven of minder.

Wat betreft zijn (صلى الله عليه و سلم) verblijf van 19 dagen (in Mekka) in het jaar van al-Fath[3] , en de twintig dagen in Taboek. Het meest waarschijnlijke is dat hij hier zijn gebeden inkortte omdat hij niet wist wanneer hij terug zou keren. Zo hebben de meerderheid van de geleerden zijn verblijf in het jaar van al-Fath in Mekka uitgelegd. Zo ook tijdens de veldtocht van Taboek omdat hij (صلى الله عليه و سلم) handelde naar de oorsprong.En dat is dat het gebed (dohr, `asr en `ieshaa) 4 rak`ahs gebeden dient te worden als men een plaatselijke bewoner is. Echter wanneer hij niet weet wanneer hij gaat reizen[4] , voor hem geldt dan het inkorten en samenvoegen van de gebeden en het verbreken van het vasten tot dat hij zeker weet dat hij langer dan vier dagen ergens wil verblijven of terugkeert naar zijn land. En Allah is de Bezitter van Succes.

Bron: Zie Madjmoe’ah fataawa wa maqaalaat moetenawi’ah (12/ 270-271).
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah


[1] Voetnoot vertaler: de laatste hadj van de profeet (صلى الله عليه و سلم).

[2] Voetnoot vertaler: twee pelgrimsplekken die bezocht worden tijdens de hadj.

[3] Voetnoot vertaler: het jaar van de overwinning; het jaar waarin de moslim mekka overnamen. Zie uitleg van soerah al-nasr.

[4] Voetnoot vertaler: De bedoeling hier is dat als men van te voren niet vastbesloten is om ergens vier dagen te blijven, dat men dan de gebeden in kan korten ook al blijkt achteraf dat het verblijf langer dan vier dagen heeft geduurd. Net zoals de profeet (صلى الله عليه و سلم) zijn gebeden 20 dagen en 19 dagen heeft ingekort.

  • Created on .
  • Hits: 17685