Allaah Ta`ala zegt: (( En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden aanbidden)). (Ad-Dzaariyaat: 56)

Degene die waarachtig getuigt dat er niets en niemand aanbiddenswaardig is behalve Allaah alleen, Degene zonder (gelijke of) partner, en dat Mohammed zijn dienaar en Boodschapper is, en dat Iesaa (Jezus) de dienaar van Allaah is, Zijn Boodschapper, en Zijn Woord die Hij naar Maryam (Maria) wierp en een ziel (gecreëerd) door Hem, en dat het paradijs en het Hellevuur realiteiten zijn, dan zal Allaah hem toelaten tot het Paradijs, wat zijn daden ook mogen zijn...

Een uitleg over de Eenheid van de Heerschappij van Allaah die betrekking heeft op Zijn Handelingen zoals Scheppen, Regeren, Heersen...

Een uitleg over de Eenheid van de Aanbidding van Allaah die betrekking heeft op alle handelingen die van de dienaren naar de Schepper toegericht worden zoals het bidden, smeken, vasten, hopen, vertrouwen...

Een uitleg over de Eenheid van de Schone Namen en Glorierijke Eigenschappen van Allaah die vermeld staan in de Qor`aan en de Authentieke Soennah...