Allaah Ta'ala zegt: "Denken zij dan niet na over de Qor'aan en als hij van een ander dan Allaah geweest was dan zouden ze daarin vele tegenstrijdigheden in gevonden hebben." (An-Nisaa: 82)

De geleerden (rahiemehoemoellaah) vermelden dat de definitie van de Qor`aan het volgende is: “Het Woord van Allaah, wat is geopenbaard aan Mohammed, via de Engel Djiebriel, het lezen hiervan is een aanbidding, het begint met Soerah al-Fatiha (1), en het eindigt met Soerah an-Naas (114)!” Allaah Ta’ala zegt: ((Voorwaar Wij hebben de Dhikr (de Qor`aan) neergezonden en voorwaar Wij zullen er de Bewaker over zijn (tegen verlies, verandering, verdraaiing etc)!)) Soerah Al-Hidjr Vers: 9...

Allaah Ta’ala zegt: ((En voorwaar, Hij (de Qor`aan) is zeker een neerzending van de Heer der Werelden. De vertrouwelijke Roeh (de Engel Djiebriel) daalde met Hem neer. Op jouw hart (O Mohammed), opdat jij een van de waarschuwers zal zijn. Met de duidelijke Arabische tong (taal). (Deze Qor`aan beschikt over grootse eigenschappen: ‘Allaah heeft Hem neergezonden, via de beste en de grootste der Engelen Djiebriel, op de beste en de laatste der Profeten Mohammed, in de beste en duidelijkste taal het Arabisch! –As-S’adie) En voorwaar, hij (deze Qor`aan) is zeker aangekondigd in de Schriften van de vroegeren! Is er voor hen dan geen teken in dat de geleerden van de Banie-Israël (de Joden) Hem kennen? En als Wij Hem aan een aantal niet-Arabieren hadden neergezonden. En Hem dan aan hen voorgedragen hadden, dan hadden zij er niet in geloofd (omdat ze het niet zouden begrijpen). Op deze manier deden Wij het (de verloochening) in de harten van de criminelen binnendringen (zoals een draad door het gat van de naald dringt). Zij zullen er niet in geloven totdat zij de pijnlijke bestraffing zullen zien. (ten gevolge van hun verloochening!))) Soerah Ash-Sho’araa` Vers: 192-201 met gedeelten uit Tafsier as-S’adie...

Allaah Ta’ala zegt: ((En zij komen niet met een voorbeeld (om jou -O Mohammed- tegen te gaan, of een fout bij jou, of in de Qor`aan te vinden) of Wij openbaren aan jou de Waarheid (tegen dat voorbeeld) en een betere Tafsier (interpretatie))) Soerah al-Forqaan Vers: 33. Ibn ‘Abbaas heeft gezegd over deze uitspraak van Allaah Ta’ala: ((en een betere Tafsier)) “dwz.: een nauwkeurige omschrijving!”