Allaah Ta'ala zegt: "...En de vrome vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de bezittingen) in de afwezigheid (van hun mannen)... (An-Nisaa: 34) 

Allaah Ta'ala zegt: “En het behoort onder Zijn Tekenen: Dat Hij voor jullie partners heeft geschapen uit jullie eigen soort, zodat jullie rust en kalmte bij hun vinden. En Hij heeft liefde en barmhartigheid tussen jullie geschapen. Voorwaar, hierin zijn tekenen voor een volk dat nadenkt.” ('Ar-Roem :21)...

De profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: "Trouw de vruchtbare maagde meisjes zodat ik op de Dag der Opstanding met het (grote) aantal van mijn natie trots zal zijn." (Overgeleverd door Aboe Dawoed)...