Allaah Ta'ala zegt: "Zeg: voorwaar mijn Salaah (gebed) mijn offer mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah de Heer der Werelden." (Al-Anham: 162)

Ibn Mas`oed heeft gezegd: "Voorzeker, ik ben van mening dat een persoon de kennis die hij eerst bezat zal vergeten, vanwege de zonden die hij begaat" (Overgeleverd door Waakie’ in ‘Az-Zoehd’ (nr. 329), en de isnaad (ketting) is sahieh...

(in de boek treft men o.a. de volgende onderwerpen aan:)- Water- Potten, Pannen, Emmers en Bekers- De verwijdering van onreinheden- Soennan al-Fitrah- De kleine rituele wassing (Woedoe)-Het vegen over de leren sokken en verband- Wat de Woedoe ongedaan maakt- De etiketten voor het ontlasten- Het baden (Ghoesl)- De Tayyamum- De menstruatie en bloedingen na de bevalling...

(Het eten (halaal en haraam)- Het jagen- Het slachten en offeren- feesten...

(De plaats van de Hadj in de Islaam en voor wie het verplicht is- de tijden voor Hadj en 'Omrah- De Ihraam- de soorten Hadj- Hoe de Hadj te verrichten- Mekkah- Het bezoeken van de moskee in Medienah- De moskee in al-Aqsa (Jerusalem...

(De Ramadaan- Het vrijwillige vasten (maandag's en donderdag's, de 12e 13e en 14e van elke maand, de zes dagen van Shawwaal, de Dag van 'Arafaat, Tien Moharrem, het vasten van de profeet Dawoed)- wanneer er een verbod op het vasten is- Het verblijf in de moskee ('Itikaaf)- Het staan (in gebed) in de Ramadaan- Het inhalen van verplicht vasten...

(De verplichting op Zakaat- Wie de zakaat toekomt- Zakaat over goud en silver- Zakaat over vee-Zakaat over gewas- Zakaat over sieraden en bezit- Zakaat over handelsgoederen- Sadaqatoel-Fitr-vrijwillige aalmoezen- de verdeling van de Zakaat...

(-de tijden- de Adhaan (gebedsoproep)- voorwaarden voor de Salaah- de Soetrah tijdens het gebed-aansporing tot overgave tijdens het gebed- de gebedsplaatsen- hoe het gebed te verrichten- Soedjoed as-Sahw (vergeetachtigheid)- het vrijwillige gebed- Het gezamenlijke gebed- het leiderschap tijdens het gebed- het gebed tijdens ziekte of op reis- het vrijdagmiddag gebed- het gebed tijdens vrees- De twee 'Ied gebeden- Het gebed tijdens zon' of maan's verduistering- Het gebed voor het vragen om regen- het dodengebed (djanazah)- de kleding...

De duidelijke bewijzen vanuit de Qor`aan, Soennah en de consensus van de selef, duiden erop dat er slechts twee feestdagen zijn in de islam. Dat zijn: `Ied al-Fitr (Suikerfeest) en `Ied al-Adhaa (slachtfeest)...

De profeet (صلى الله عليه و سلم) zei: "Degene die zweert om Allah te gehoorzamen die dient dat uit te voeren." {Boechaarie)

De profeet (صلى الله عليه و سلم) zei: "Ik had jullie voorheen verboden om de graven te bezoeken, (maar nu zeg ik) bezoek ze, opdat het bezoeken ervan jullie zal doen toenemen in het goede." (Ahmed)