De Profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd: "De beste mensen zijn degene die in dezelfde eeuw als mij zullen leven, dan degene die na hen volgen en dan degene die na hen volgen." (Boecharie & Moslim)

Op gezag van 'Aishaa: Een man vroeg aan de Profeet (salaallaahoe `alayhie was sallem) wie zijn de beste mensen? hij (sallahoe alayhie was sellem) antwoordde: "De (mensen van de) eeuw waarin ik nu leef, vervolgens de tweede (eeuw) en dan de derde (eeuw)" (Overgeleverd door Moslim nr.2536)...

Allaah Ta'ala zegt: "En wie Allaah en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de Profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allaah begunstigd heeft. Zij zijn de beste metgezellen." (An-Nisaa: 69)...

Allaah Ta'ala zegt: "Vraag Ahloedh-Dhikr (de bezitters van kennis) indien jullie het niet weten." (Al-Anbiyaa:7)...


Allaah Ta'ala zegt: "De allereerste
(Moslims, de shabah) van de Moehaadjirien (emigranten vanuit Mekka) en de Ansaar (bewoners van Medienah) en degenen die hen volgen in oprechtheid (met woorden en daden), Allaah is Tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem. " (At-Tauwbah: 100)


Allaah Ta'ala zegt:
"Voorzeker, er is een boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Het doet hem pijn om jullie te zien lijden (in deze wereld en in het Hiernamaals), vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig." (At-Tauwbah: 128)