Ramadaan Artikelen & Fataawa

De Profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd: "Wie (de hele maand) Ramadaan vast met geloof (in Allah) en hoop (op Zijn Beloning); zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de Ramadaan (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de nacht (genaamd) €œAl-Qadr€ (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Overgeleverd door Al-Boechaarie nr.1910 en Moslim nr. 759.)

Klik hier voor meer dan 45 Artikelen & Fataawa omtrent Ramadaan

Iemaam Al-Hasan al-Basrie (o.110 Na Hidjra) heeft gezegd: "Iemaan (geloven) komt niet door te wensen noch door verijdeling  maar (Iemaan) is datgene wat in het hart verankert is en zich manifesteerd door middel van handelingen (van aanbidding)

De taabi` Talq ibn Habieb heeft gezegd: "Wanneer een beproeving komt onder jullie doof hem dan met taqwah." Toen gevraagd werd wat taqwah is, antwoordde hij: "Taqwah (vroomheid) is dat je handelt in gehoorzaamheid aan Allaah, en hoopt op Zijn genade, op een licht van Hem; en taqwah is het laten van handelingen van ongehoorzaamheid aan Allaah uit vrees voor Hem, op een licht van Hem." (Overgeleverd door Ibn Abi Shaybah in Kitaaboel-Iemaan (Nr. 99) en hij is Sahieh verklaard door Shaych al Albaanie)...

Op gezag van Aboe Oemaamah Soeddi ibn `Oedjlaan al Baahielie Ik hoorde de Boodschapper van Allaah (salaallaahoe `alayhie was sallem)  een preek geven in de afscheids-Hadj, zeggende: "Vrees uw Heer, bidt uw vijf gebeden, vast in de maand Ramadaan, betaal de Zakaah, en gehoorzaam uw leiders, en als u dat doet, dan zal u het Paradijs van uw Heer binnentreden." (Overgeleverd door at Tirmidhie)...

Op gezag van Aboe Dhar Djoendoeb ibn Djoenaada en Aboe ‘Abdir-Rahmaan Mo’aad ibn Djabal: de Boodschapper van Allaah (salaallaahoe `alayhie was sallem)  heeft gezegd: "Vrees Allaah waar je ook bent en laat een goede daad volgen op een slechte daad zodat deze hiermee uitgewist wordt, en hanteer goede manieren in je omgang met de mensen." (Overgeleverd door at-Tirmidhie, die gezegd heeft dat het een goede hadieth is..

Zoek...