Iemaam Al-Hasan al-Basrie (o.110 Na Hidjra) heeft gezegd: "Iemaan (geloven) komt niet door te wensen noch door verijdeling  maar (Iemaan) is datgene wat in het hart verankert is en zich manifesteerd door middel van handelingen (van aanbidding)

De taabi` Talq ibn Habieb heeft gezegd: "Wanneer een beproeving komt onder jullie doof hem dan met taqwah." Toen gevraagd werd wat taqwah is, antwoordde hij: "Taqwah (vroomheid) is dat je handelt in gehoorzaamheid aan Allaah, en hoopt op Zijn genade, op een licht van Hem; en taqwah is het laten van handelingen van ongehoorzaamheid aan Allaah uit vrees voor Hem, op een licht van Hem." (Overgeleverd door Ibn Abi Shaybah in Kitaaboel-Iemaan (Nr. 99) en hij is Sahieh verklaard door Shaych al Albaanie)...

Op gezag van Aboe Oemaamah Soeddi ibn `Oedjlaan al Baahielie Ik hoorde de Boodschapper van Allaah (salaallaahoe `alayhie was sallem)  een preek geven in de afscheids-Hadj, zeggende: "Vrees uw Heer, bidt uw vijf gebeden, vast in de maand Ramadaan, betaal de Zakaah, en gehoorzaam uw leiders, en als u dat doet, dan zal u het Paradijs van uw Heer binnentreden." (Overgeleverd door at Tirmidhie)...

Op gezag van Aboe Dhar Djoendoeb ibn Djoenaada en Aboe ‘Abdir-Rahmaan Mo’aad ibn Djabal: de Boodschapper van Allaah (salaallaahoe `alayhie was sallem)  heeft gezegd: "Vrees Allaah waar je ook bent en laat een goede daad volgen op een slechte daad zodat deze hiermee uitgewist wordt, en hanteer goede manieren in je omgang met de mensen." (Overgeleverd door at-Tirmidhie, die gezegd heeft dat het een goede hadieth is..