Ramadaan Artikelen & Fataawa

De Profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd: "Wie (de hele maand) Ramadaan vast met geloof (in Allah) en hoop (op Zijn Beloning); zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de Ramadaan (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de nacht (genaamd) €œAl-Qadr€ (in gebed) staat met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden." (Overgeleverd door Al-Boechaarie nr.1910 en Moslim nr. 759.)

Klik hier voor meer dan 45 Artikelen & Fataawa omtrent Ramadaan

Allah heeft de dood aan Zichzelf, de gezanten en de Engel des doods toegeschreven

Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien (رحمه الله) zei het volgende:

De Engel des doods heeft helpers die hem helpen om de ziel uit het lichaam te krijgen. Zij brengen de ziel tot aan de keel, en wanneer deze de keel bereikt neemt de Engel des doods het over en grijpt de ziel (uit het lichaam).

En Allah (تعالى) heeft de dood aan Zichzelf, Zijn gezanten (d.w.z. Zijn engelen) en aan de Engel des doods toegeschreven.

  1. (Aan Zichzelf) Allah (تعالى) zei: Allah neemt de zielen tijdens hun dood.” [Az-Zoemar(39):42]

  2. En Hij heeft de dood aan één engel toegeschreven in Zijn (تعالى) uitspraak: “Zeg (o Mohammed): De Engel des doods neemt jullie zielen weg, hij die over jullie is aangesteld.” [As-Sadjdah(32):11]

  3. En aan de engelen in Zijn uitspraak: “Totdat de dood een van jullie bereikt en onze gezanten zijn ziel wegnemen. En zij zijn niet nalatig (in hun werk). [Al-An`aam(6):61]

Er is geen tegenstrijdigheid in deze drie ayahs (verzen uit de Qo`raan).

  1. Allah heeft de dood aan Zichzelf toegeschreven omdat dit (alleen) plaatsvindt met Zijn bevel.
  2. Allah heeft het aan Zijn engelen toegeschreven omdat zij de helpers van de Engel des doods zijn.
  3. Allah heeft het aan de Engel des doods toegeschreven omdat hij degene is die is aangesteld om de zielen uit het lichaam te grijpen.

Bron: Sharh al-Moemti`, deel 5, blz. 245, Daar ibn Djowziyyah druk.
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.nl

Print Email

Zoek...