Terrorisme

Shaych Ibn Baaz -rahiemehoellaah- zegt over het kapen van vliegtuigen en het ontvoeren van mensen:

“Van hetgeen wat bekend is bij eenieder die ook maar het geringste beetje gezond verstand heeft, is dat het kapen van vliegtuigen en het ontvoering van mensen uit ambassades en dergelijke, extreme grote internationale misdaden zijn. Hun kwade effecten zijn ver en wijd, zoals ook de grote schade en het ongemak dat voor de onschuldige veroorzaakt wordt; waarvan het totale effect door niemand bevat kan worden behalve Allaah.

Eveneens van hetgeen wat bekend is, is dat deze de kwade effecten van deze misdaden niet specifiek zijn voor een bepaald land buiten een ander land, noch voor een groep buiten een andere groep, echter het omvat de gehele wereld.

Er is geen twijfel over het (kwade) effect van deze misdaden; dus het is verplicht voor de regeringen en de verantwoordelijken van onder de geleerden en anderen om zich serieus om deze zaak te bekommeren, en henzelf zoveel mogelijk in te spannen voor het verbannen en beëindigen van dit kwaad...”

Bron: Kayfa Noe`aalidj Waaqi`oena al-`Aliem (pagina 108-109)

  • Created on .
  • Hits: 3675