• Opvoeden van dochters
  • banner boze oog
  • Tauwhied O Dienaren van Allah

Het recht van de vrouw om de scheiding aan te vragen wanneer zij een afkeer heeft tegen haar man

Het Permanente Comité voor Islamitische Onderzoek & Al-Ifta werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Een vrouw heeft een afkeer tegen haar man. Zij verwijt hem niets met betrekking tot zijn gedrag of religie en heeft hem zijn gehele bruidsschat teruggegeven. Kan deze man gedwongen worden om zijn vrouw te scheiden? En (wat te doen) als hij zich aan haar vasthoudt terwijl zij een gruwelijke afkeer heeft tegen hem?

Lees Verder...

Shaych Soelaymaan ar-Roehaylie over de situatie in Syrië!

De vragensteller zegt: Wat is uw uitspraak over de pijnlijke gebeurtenissen in Syrië? Valt dit onder de fitnah van twee (vechtende) moslimgroepen?

Ik zeg het volgende tegen jullie O broeders, hetgeen wat heeft plaatsgevonden in Syrië verduidelijkt ons de correctheid van de Selefie methodiek! De Selef (vrome voorgangers) verbieden het de mensen in zijn totaliteit om onder het gezag uit te treden van hun regeringsleiders wanneer zij moslim zijn. En (ook) wanneer zij (de regeringsleiders) geen moslim zijn, dan verbieden zij de moslims om onder zijn gezag uit te treden wanneer zij niet het vermogen hebben om hem te verwijderen, of wanneer dit een groter nadeel met zich meebrengt dan zijn verblijf, of wanneer er niemand aanwezig is die hem kan opvolgen nadat hij verwijderd is.

Lees Verder...

Twee mooie adviezen omtrent het huwelijk

Shaych Soelayman ar-Roehaylie (حفظه الله) zei:

"Eén van de rechten van een vrouw op haar man: is dat hij haar geheimen niet onthult en niet spreekt over datgene wat zich achter gesloten deuren plaatsvindt, in het specifiek wat betrekking heeft op geslachtsgemeenschap!"

Shaych Soelayman ar-Roehaylie (حفظه الله) zei ook:

Lees Verder...

Recente toevoegingen...

Zoek...