De beknelling van het graf

Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz Āl As-Shaykh[1] werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Wat is de beknelling van het graf? Is er iemand die eraan ontkomt?

Antwoord:

Toen Saʿd b. Muʿādh (رضي الله عنه) werd begraven zei de Profeet (صلى الله عليه و سلم):

"Waarlijk, er is een beknelling in het graf en als er iemand aan zou ontkomen dan zou dat Saʿd b. Muʿādh zijn."[2]

Deze beknelling houdt geen vernietiging in. De aarde zal de moslim beknellen maar voor de gelovige zal dit door Allah vergemakkelijkt worden. Het zal van korte duur zijn (voor de gelovige) en niet voortduren. Dit overkomt de moslim vanaf het eerste moment dat hij het graf betreedt. Vervolgens wordt het (voor hem) verlicht.

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 303

Imām Ad-Dhahabī (رحمه الله) zei:

Imām Baqī b. Maglad (رحمه الله) reisde te voet van Al-Andalus naar Bagdad en legde een afstand af van meer dan 5000 km om Imām Aḥmed te ontmoeten om persoonlijk kennis van hem te nemen.

Hij (Baqī) zei (over zichzelf):

"Toen ik bijna Bagdad bereikte hoorde ik over de miḥna (beproeving) van Imām Aḥmed[1]. Ik begreep hieruit dat hij werd verboden van het samenkomen met mensen en het onderwijzen van hen. Ik raakte hier erg verdrietig over. Toen ik aankwam in Bagdad en mijn spullen in mijn kamer achterliet, trok ik erop uit om het huis van Imām Aḥmed te vinden. Iemand wees mij zijn huis aan en ik klopte aan op zijn deur waarop Imām Aḥmed de deur zelf open deed."

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 409

Shaykh ʿAbdul-Karīm Al-Khuḍayr werd het volgende gevraagd:

Vraag:

De geleerden vermelden dat het niet is vastgesteld om de opgenomen Adhān (gebedsoproep) te herhalen. Is dit ook het geval bij het uiten van vrede en zegeningen[1] over de Profeet (صلى الله عليه و سلم) bij het horen van zijn naam in opnames?

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 330