Het bidden achter een man die zijn baard afscheert

Vraag:

 

“Een man die zijn baard afscheert is de khatieb (preker) in de centrale moskee. Adviseert u ons dat wij achter hem bidden? Alstublieft leg het ons uit.”

 

Antwoord:

 

“Alle lof is aan Allaah alleen, en moge de gebeden en begroetingen met Zijn Boodschapper zijn, en zijn familie en zijn metgezellen. Om te vervolgen:

 

Het afscheren van de baard is haraam vanwege hetgeen dat is overgeleverd door Ahmed, al-Boechaarie en Moslim op de autoriteit van Ibn Umar (radiallaahoe anhoe) dat de Profeet (salallaahoe alayhie wasellem) heeft gezegd:

 

Verschil van de moeshrikoen en laat de baarden met rust (laat ze groeien) en knip de snorren bij.

 

Tevens, vanwege hetgeen is overgeleverd door Ahmed en Moslim op de autoriteit van Aboe Hoerayrah (radiallaahoe anhoe) dat de Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) heeft gezegd:

Knip de snorren bij en laat de baarden met rust en ga de magiërs tegen.

 

Dus, om halsstarrig de baard af te blijven scheren behoort tot de grote zonden, en het is daarom verplicht dat wij degene die zijn baard afscheert adviseren en hem er voor vermanen.

Dus gebaseerd op dit, als hij de iemaam van een moskee is en hij geen advies aanneemt, dan is het verplicht om hem te vervangen als dit mogelijk is, mits het geen grotere fitnah veroorzaakt. Anders is het verplicht om achter een ander als hem te bidden, van onder degenen die nobel zijn, als dit mogelijk voor hen is. Dit zodat men hem kan weerleggen en vermanen, maar ook dit; mits het geen grotere fitnah veroorzaakt. Als dit niet mogelijk is, dan is het wettelijk voorgeschreven dat men (alsnog) achter hem kan bidden vanwege het voordeel van het gezamenlijke gebed, en zo ook als men enige fitnah vreest wanneer men achter een ander als hem bidt. Hij behoort dan achter hem te bidden en alle fitnah te voorkomen door het mindere kwaad van de twee kwaden te kiezen.

 

En bij Allaah ligt alle succes en moge Allaah vrede en zegeningen zenden op onze Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) en zijn familie en zijn metgezellen.”

 

Arabische bron: Tahreem Halq al-Lihhaa (Pagina 24) en Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil! -Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa (Fatwa num. 1640)

  • Created on .
  • Hits: 3677

Vraag:


“Ik reciteer vaak de Qor’aan; desondanks begrijp ik de betekenis ervan niet. Beloont Allaah mij dan toch?”

 

Antwoord:


“Zoals Allaah zegt, zit de Nobele Qor’aan vol met zegeningen:
 


“(Dit is) een Boek (de Qor’aan) wat wij naar jullie neder hebben gezonden, vol met zegeningen zodat zij de Verzen kunnen overpeinzen, en dat mannen van begrip het kunnen herdenken.” [Soeraah Sâd 38: Vers 29]

 

Je wordt beloond voor het reciteren van de Qor’aan, of je nou begrijpt wat je leest of niet. Desalniettemin, wordt je als moslim geacht de betekenissen van de Qor’aan toe te passen, dus het is niet behoorlijk voor jou om onwetend te zijn over zijn betekenissen, net zoals een student geneeskunde niet onwetend behoort te zijn over de betekenissen van wat hij leest in de boeken geneeskunde, sterker nog, een student geneeskunde werkt hard om te begrijpen wat er in die boeken staat, om vervolgens de kennis die hij heeft verkregen toe te passen. De noodzaak voor de gelovige om te begrijpen is zelfs nog groter, want hij reciteert Allaah’s Boek, hetgeen wat een geneesmiddel kan zijn voor wat er in de harten zit en een vermaning voor alle mensen, en dat is waarom de Metgezellen alleen tien verzen per keer memoriseerden, en niet verder gingen naar de volgende tien totdat zij niet alleen hun betekenissen leerden, maar hen ook toepasten.

 

En mijn antwoord is ja, een persoon wordt beloond voor het reciteren van de Qor’aan, en het doet er niet toe of hij het begrijpt of niet. Maar je behoort zo hard als je kan te streven om zijn betekenissen te leren, en om te leren onder toezicht van betrouwbare geleerden. Als je geen geleerde kan vinden om van te leren, moet je betrouwbare boeken van Tafsier lezen, bijvoorbeeld, Tafsier Ibn Djarier al-Tabari en Tafsier Ibn Kethier. En Allaah weet het, het beste.”


Arabische bron: Fataawa al-`Othaymien

  • Created on .
  • Hits: 2491

Strakke kleding van een vrouw in het bijzijn van andere vrouwen

Vraag:

 

“Een vrouw die strakke kleding draagt in het bijzijn van andere vrouwen, is daar de hadieth “….en de vrouwen die zullen gekleed zijn, maar naakt zullen lijken...” van op toepassing?”

 

Antwoord:

 

“Er is geen twijfel dat het dragen van strakke kleding die de verleidelijke delen van het lichaam laten zien iets is wat niet toegestaan is, dit is niet toegestaan behalve als zij het alleen voor haar man draagt. Wat betreft het dragen ervan in het bijzijn van andere mensen, dan is het niet toegestaan. Zelfs al zijn er alleen vrouwen aanwezig, dan zal zij als een slecht voorbeeld voor hen gezien worden. Wanneer zij dit haar zien doen kunnen zij haar hier in volgen. Zij wordt ook bevolen haar awrah te bedekken met dat wat los is, en bedekt te zijn in het bijzijn van iedere persoon, behalve haar man. Zij bedekt haar awrah dus in het bijzijn van andere vrouwen zoals zij dat in het bijzijn van mannen doet, behalve dat wat beschouwd wordt als normaal en passend voor haar om te laten zien als zij bij vrouwen is, zoals het gezicht, handen, voeten en dat wat geen reden heeft om te onthullen.”"

 

Arabische bron: Al-Moentaqaa min fatawaa vol.3 pag. 307, nummer 454.

  • Created on .
  • Hits: 4697