Vraag:


“Ik reciteer vaak de Qor’aan; desondanks begrijp ik de betekenis ervan niet. Beloont Allaah mij dan toch?”

 

Antwoord:


“Zoals Allaah zegt, zit de Nobele Qor’aan vol met zegeningen:
 


“(Dit is) een Boek (de Qor’aan) wat wij naar jullie neder hebben gezonden, vol met zegeningen zodat zij de Verzen kunnen overpeinzen, en dat mannen van begrip het kunnen herdenken.” [Soeraah Sâd 38: Vers 29]

 

Je wordt beloond voor het reciteren van de Qor’aan, of je nou begrijpt wat je leest of niet. Desalniettemin, wordt je als moslim geacht de betekenissen van de Qor’aan toe te passen, dus het is niet behoorlijk voor jou om onwetend te zijn over zijn betekenissen, net zoals een student geneeskunde niet onwetend behoort te zijn over de betekenissen van wat hij leest in de boeken geneeskunde, sterker nog, een student geneeskunde werkt hard om te begrijpen wat er in die boeken staat, om vervolgens de kennis die hij heeft verkregen toe te passen. De noodzaak voor de gelovige om te begrijpen is zelfs nog groter, want hij reciteert Allaah’s Boek, hetgeen wat een geneesmiddel kan zijn voor wat er in de harten zit en een vermaning voor alle mensen, en dat is waarom de Metgezellen alleen tien verzen per keer memoriseerden, en niet verder gingen naar de volgende tien totdat zij niet alleen hun betekenissen leerden, maar hen ook toepasten.

 

En mijn antwoord is ja, een persoon wordt beloond voor het reciteren van de Qor’aan, en het doet er niet toe of hij het begrijpt of niet. Maar je behoort zo hard als je kan te streven om zijn betekenissen te leren, en om te leren onder toezicht van betrouwbare geleerden. Als je geen geleerde kan vinden om van te leren, moet je betrouwbare boeken van Tafsier lezen, bijvoorbeeld, Tafsier Ibn Djarier al-Tabari en Tafsier Ibn Kethier. En Allaah weet het, het beste.”


Arabische bron: Fataawa al-`Othaymien

  • Created on .
  • Hits: 2463

Strakke kleding van een vrouw in het bijzijn van andere vrouwen

Vraag:

 

“Een vrouw die strakke kleding draagt in het bijzijn van andere vrouwen, is daar de hadieth “….en de vrouwen die zullen gekleed zijn, maar naakt zullen lijken...” van op toepassing?”

 

Antwoord:

 

“Er is geen twijfel dat het dragen van strakke kleding die de verleidelijke delen van het lichaam laten zien iets is wat niet toegestaan is, dit is niet toegestaan behalve als zij het alleen voor haar man draagt. Wat betreft het dragen ervan in het bijzijn van andere mensen, dan is het niet toegestaan. Zelfs al zijn er alleen vrouwen aanwezig, dan zal zij als een slecht voorbeeld voor hen gezien worden. Wanneer zij dit haar zien doen kunnen zij haar hier in volgen. Zij wordt ook bevolen haar awrah te bedekken met dat wat los is, en bedekt te zijn in het bijzijn van iedere persoon, behalve haar man. Zij bedekt haar awrah dus in het bijzijn van andere vrouwen zoals zij dat in het bijzijn van mannen doet, behalve dat wat beschouwd wordt als normaal en passend voor haar om te laten zien als zij bij vrouwen is, zoals het gezicht, handen, voeten en dat wat geen reden heeft om te onthullen.”"

 

Arabische bron: Al-Moentaqaa min fatawaa vol.3 pag. 307, nummer 454.

  • Created on .
  • Hits: 4635

Het dragen van broeken door vrouwen

Vraag:

 

“Wat is jullie mening over het dragen van de broek door de vrouw, dit is immers een wijdverspreid iets?”

 

Antwoord:

 

“Wij adviseren dat de broek niet gedragen wordt door de vrouw. Dit behoort immers tot de kleding van de ongelovigen. Men dient dat dus te vermijden. En zij dient de kleding te dragen van de meisjes van haar soort (moslims), de meisjes van haar land (moslimlanden), en daar niet vanaf te wijken. Zij dient zich in te spannen in het dragen van bedekkende en bescheiden kleding die verder niet strak zit. De kleding dient ook niet dun en doorzichtig te zijn, en het mag de vormen van het lichaam niet weergeven. De kleding dient ook geen imitatie te zijn van de ongelovigen, of de mannen. En zij dient ook geen opvallende kleding te dragen.” 

Arabische bron: Fataawah wa Maqqalaat Deel 9

  • Created on .
  • Hits: 4749