Imām Al-Albānī zei in Silsila Ahadīth Aṣ-Ṣaḥīḥa (nr. 124):

Op gezag van Muḥammad b. Khuzayma, op gezag van Maʿla b. Asad al-ʿAmī, op gezag van ʿAbd al-ʿAzīz b. Al-Mukhtār b. ʿAbdullah ad-Dānāj die zei:

"Ik zag Abā Salama ʿAbd ar-Raḥmān in de moskee zitten in de tijdsperiode van Khālid b. Usayd: Hij (ʿAbdullah ad-Dānāj) zei dat Al-Ḥassan bij hem kwam zitten en zij begonnen te praten. Abū Salama zei: Abū Hurayra heeft ons overgeleverd dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei:

"De zon en de maan zullen beiden opgerold worden en uiteenbarsten in het Hellevuur op de Dag der Opstanding."

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 294

Druppeltjes bloed nadat zij rein is geworden van haar menstruatie?

Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Deze zuster vraagt het volgende: Ik ben sinds 9 dagen rein van mijn menstruatie periode waarna er druppeltjes bloed neerdaalde vanaf (het) ẓhur (tijdstip) tot aan (het) ʿAsr (tijdstip). Kan ik hierna alsnog gewoon door bidden en andere handelingen van aanbidding verrichten?

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 341

Een verstoord menstruatiepatroon vanwege de Pil

Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Moge Allah u belonen. Een vraagstelster uit Egypte woonachtig in Damām (te Saoedi-Arabië) zegt het volgende in haar vraag: Wanneer een vrouw normaal gesproken vijf dagen lang menstrueert en deze periode zich verlengt tot 10 dagen bij het gebruiken van een voorbehoedsmiddel, worden deze extra dagen dan als menstruatie gezien? Mag zij bidden ondanks dat er nog bloed vloeit op de vijfde dag? Geef ons profijt.

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 571