Hoe kom ik af van waswās (influisteringen) omtrent Allah?

Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Ik ben een jongeman van 15 jaar en onderhoudt het verplicht gebed. Maar ik heb een probleem namelijk innerlijke waswās (influisteringen). Mijn waswās is omtrent de Schepper (Allah) ondanks dat ik een gelovige ben en heel erg gedreven ben in mijn geloof. Ik krijg het er erg benauwd van. Hoe kom ik hiervan af? Moge Allah u van Profijt laten zijn.

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 498

Angstaanjagend voorval net voor de Dag des Oordeel!

Ibn Jarīr a-Ṭabarī (رحمه الله) zei het volgende zoals overgeleverd door Ibn Kathīr in zijn tafsīr[1]:

"En wanneer de sterren (neer)vallen."[2]

Ubay b. Kaʿb (رضي الله عنه) zei:

Zes tekenen zullen voor de Dag des Oordeel plaatsvinden. Terwijl de mensen zich in hun markten begeven verdwijnt het licht van de zon. En terwijl zij zich in deze staat begeven vallen de sterren neer. En terwijl zij zich in deze staat begeven vallen de bergen op de vlakte van de aarde. De aarde zal zich voortbewegen, beven en in een staat van verwarring zijn. De Jinns zullen (bevend van angst) naar de mensen vluchten en de mensen zullen (bevend van angst) naar de Jinns vluchten. De rijdieren, vogels en dieren zullen zich vermengen. Zij zullen onderling (in een staat van chaos) heen en weer gaan.

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 438

Imām Al-Albānī zei in Silsila Ahadīth Aṣ-Ṣaḥīḥa (nr. 124):

Op gezag van Muḥammad b. Khuzayma, op gezag van Maʿla b. Asad al-ʿAmī, op gezag van ʿAbd al-ʿAzīz b. Al-Mukhtār b. ʿAbdullah ad-Dānāj die zei:

"Ik zag Abā Salama ʿAbd ar-Raḥmān in de moskee zitten in de tijdsperiode van Khālid b. Usayd: Hij (ʿAbdullah ad-Dānāj) zei dat Al-Ḥassan bij hem kwam zitten en zij begonnen te praten. Abū Salama zei: Abū Hurayra heeft ons overgeleverd dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei:

"De zon en de maan zullen beiden opgerold worden en uiteenbarsten in het Hellevuur op de Dag der Opstanding."

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 262