Angstaanjagend voorval net voor de Dag des Oordeel!

Ibn Jarīr a-Ṭabarī (رحمه الله) zei het volgende zoals overgeleverd door Ibn Kathīr in zijn tafsīr[1]:

"En wanneer de sterren (neer)vallen."[2]

Ubay b. Kaʿb (رضي الله عنه) zei:

Zes tekenen zullen voor de Dag des Oordeel plaatsvinden. Terwijl de mensen zich in hun markten begeven verdwijnt het licht van de zon. En terwijl zij zich in deze staat begeven vallen de sterren neer. En terwijl zij zich in deze staat begeven vallen de bergen op de vlakte van de aarde. De aarde zal zich voortbewegen, beven en in een staat van verwarring zijn. De Jinns zullen (bevend van angst) naar de mensen vluchten en de mensen zullen (bevend van angst) naar de Jinns vluchten. De rijdieren, vogels en dieren zullen zich vermengen. Zij zullen onderling (in een staat van chaos) heen en weer gaan.

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 351

Imām Al-Albānī zei in Silsila Ahadīth Aṣ-Ṣaḥīḥa (nr. 124):

Op gezag van Muḥammad b. Khuzayma, op gezag van Maʿla b. Asad al-ʿAmī, op gezag van ʿAbd al-ʿAzīz b. Al-Mukhtār b. ʿAbdullah ad-Dānāj die zei:

"Ik zag Abā Salama ʿAbd ar-Raḥmān in de moskee zitten in de tijdsperiode van Khālid b. Usayd: Hij (ʿAbdullah ad-Dānāj) zei dat Al-Ḥassan bij hem kwam zitten en zij begonnen te praten. Abū Salama zei: Abū Hurayra heeft ons overgeleverd dat de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei:

"De zon en de maan zullen beiden opgerold worden en uiteenbarsten in het Hellevuur op de Dag der Opstanding."

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 190

Druppeltjes bloed nadat zij rein is geworden van haar menstruatie?

Shaykh Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Deze zuster vraagt het volgende: Ik ben sinds 9 dagen rein van mijn menstruatie periode waarna er druppeltjes bloed neerdaalde vanaf (het) ẓhur (tijdstip) tot aan (het) ʿAsr (tijdstip). Kan ik hierna alsnog gewoon door bidden en andere handelingen van aanbidding verrichten?

Continue reading

  • Created on .
  • Hits: 208