Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān
S

Alle lof is aan Allah de Heer der Werelden. Vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed ﷺ, zijn familie en al zijn metgezellen. Vervolgens dit: Hieronder volgen een aantal regels, aanbevelingen en kenmerken omtrent het jumuʿa (vrijdagmiddag) gebed: De profeet ﷺ was gewoon om op deze dag (i.e. vrijdag) tijdens...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende: Het onderhouden van familiebanden heeft een nawerking in deze wereld en het hiernamaals. Wanneer het onderhouden van familiebanden een reden is voor een langere levensduur en een toename is in voorziening (rizq), dan is het vanzelfsprekend om goed te zijn tegenover de...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende: Al-Istiḥāḍa: het vloeien van bloed op een onregelmatig tijdstip (buiten de menstruatie om) wat veroorzaakt wordt door een bloedvat. De situatie van de vrouw die al-Istiḥāḍa heeft is verwarrend vanwege het bloed van de menstruatie dat op het bloed van al-Istiḥāḍa lijkt. Hoe...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān schreef het volgende: Allah (تعالى) zei: "Voorwaar, deze umma is één godsdienst en Ik ben jullie Heer, aanbidt Mij daarom."  In dit edel vers en andere (verzen) draagt Allah ons op om als één umma te zijn onder één islamitisch leiderschap en dat we (onszelf) niet opsplitsen in...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende: ...En van de geheimen die men dient te bewaren en niet dient te openbaren is hetgeen zich afspeelt tussen de echtgenoten. Zoals voorkomt in de overlevering op gezag van Abī Saʿīd in marfūʿ vorm: ‟Vanonder de mensen met de meest verdorven positie bij...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzānzei het volgende bij de uitleg van ḥadīth Jibrīl: Zijn (ʿUmar’s) uitspraak:‟Zeer witte kleding…” Vanwege de schoonheid. En zijn (ʿUmar’s) uitspraak:‟Zeer zwarte haar…” Met andere woorden, een mooi uiterlijk. Dit is tevens het bewijs dat het gewenst is voor een student van de kennis wanneer hij een kennisbijeenkomst bijwoont...
In één van de lessen van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzānlas een student het volgende: Ten vijfde: De nabijheid van het Paradijs en het Hellevuur. Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei hierover: Klopt, het Paradijs en het Hellevuur zijn nabij. Hetgeen zich tussen jou en het Paradijs en Hellevuur bevindt is de...
Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende: Allah تعالى zegt: En zij vragen jou betreffende menstruatie, zeg; dat het schadelijk is (om seksuele gemeenschap te hebben met de vrouw tijdens haar menstruatie). Blijf dus weg van de vrouwen tijdens hun menstruatie. En benader hen niet tot dat zij zich gereinigd...
Op gezag van AbūMasʿūd ʿUqba b. ʿAmr al-Anṣārīal-Badrī(رضي الله عنه) die heeft gezegd: de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd: “Vanonder hetgeen (aan woorden) wat de mensen hebben meegekregen vanaf de eerste profetie (i.e. voorgaande profeten) was: `wanneer je geen schaamte kent doe dan maar wat...

VOLG ONS

2,643LikesLike
35VolgersVolg
621VolgersVolg

Meest gelezen

De aanbeveling om met één vrouw te trouwen

Imām Abī an-Najā Mūsa b. Aḥmad b. Mūsa al-Ḥajāwī zei in zijn boek Zād al-Mustaqniʿ fī Ikhtiṣār al-Muqniʿ onder het hoofdstuk over het huwelijk: ...En...

Gaat een persoon meteen naar het Paradijs of Hellevuur na de dood?

Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn (رحمه الله) werd het volgende gevraagd: Wanneer een persoon sterft gaat hij dan na zijn dood naar het Paradijs...

Het gebed voor degene die lijdt aan winderigheid (het voortdurend laten van winden)

Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd het volgende gevraagd: Ik ben niet in staat om het gebed te verrichten omdat ik lijd aan een ziekte in...

Het vegen over het gezicht na duʿāʾ en het kussen van de Qorʾān zijn...

Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz b. Bāz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd: Ik heb gehoord dat het vegen over het gezicht na het verrichten van duʿāʾ een...

Blijven de kinderen in een staat van kind zijn wanneer zij het paradijs betreden?

Shaykh al-Islām b. Taymiyya (رحمه الله) werd het volgende gevraagd over de kinderen van de gelovigen: Vraag: Verblijven de kinderen in dezelfde staat waarin zij zijn...